Saltar al contenido principal

Certificat Digital i Justícia 'Zero Papers'

Des de l'1 de gener de 2016 els professionals de la Justícia i els òrgans judicials estan obligats a utilitzar els sistemes telemàtics existents per a la presentació d'escrits i documents i la realització d'actes de comunicació processal, tal i com recull la Llei 42/2015, de reforma de la LEC.

 

Com afecta als advocats?

Bàsicament en tots aquells procediments en els que no disposem de procurador que representi al nostre client davant l'òrgan judicial (procediments davant la jurisdicció social, contenciós administratiu, penals en fase d'instrucció, jurisdicció de menors) o en procediments civils en els que no és preceptiva la intervenció de procurador però hem optat per assumir la representació del client (o obligats en el cas de les designes de TOAD en els procediments en els que la seva intervenció no és preceptiva).

 

Desplegament per Comunitats Autònomes

E-justícia.cat:

Per als tràmits amb els jutjats i tribunals de Catalunya els advocats hauran de presentar escrits iniciadors i escrits de tràmit a través de la plataforma e-justícia.cat.

Al partit judicial de Tarragona ja és obligatòria la presentació d’escrits i demandes a la jurisdicció civil, contenciosa i laboral.
Al partit judicial del Vendrell és obligatòria la presentació d’escrits i demandes a la jurisdicció civil.
Al partit judicial de Valls és obligatoria la presentació de demandes a la jurisdicció civil.

El calendari de desplegament a Catalunya es pot consultar a la web del Departament de Justícia.

Enllaços d'interès:

- Centre d'Atenció a l'Usuari: Tel: 900 106 428 (gratuït) / sau.tic@pautic.gencat.cat

ATENCIÓ: El dia 2 de desembre de 2020 el Departament de Justícia va desplegar el mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat (NOTICAT) per a la jurisdicció social, mercantil i contenciosa. A partir del dia 27 de gener de 2021 s'activarà també el NOTICAT per a tots els jutjats d'àmbit civil  dels partits judicials de Catalunya que disposin de sistema de tramitació amb e-justícia.cat que podran notificar telemàticament als advocats/des dels col·legis de l'advocacia de Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic. 

Lexnet Justicia:

Lexnet Justicia és la plataforma per comunicar-se digitalment amb les Comunitats de Madrid, Canàries, Andalusia, Castella La Manxa, Castella Lleó, Illes Balears, Múrcia, Extremadura, La Rioja, Aragó, Astúries i Galícia. Cantàbria, Navarra i País Basc tenen sistemes propis. A València el sistema és híbrid. Per confirmar quin sistema s'utilitza tant per a la presentació com per a la recepció de comunicacions podeu consultar el mapa de comunicacions del Ministeri de Justícia.

Enllaços d'interès:

Requisits tècnics per connectar amb aquestes plataformes:

Cal disposar d’un certificat digital vàlid. El certificat ACA de l’Advocacia servirà per accedir a totes les plataformes operatives, sens perjudici que hi pugui haver altres certificats que també en permetin l'accés (FNMT, DNI electrònic, Catcert, etc.). També serà necessari disposar d'un lector de targetes i tenir descarregat el software de la targeta i del lector a l'ordinador des d'on s'accedirà a aquests serveis.

 

Certificat digital ACA per a advocats:

El certificat digital ACA permet fer qualsevol gestió telemàtica amb l’Administració pública (tràmits amb l’ajuntaments, hisenda, portal de conciliacions, accés a Lexnet i Ejustícia.cat, passis a presons, etc. ) a la vegada que garanteix la identitat i condició d’advocat, així com la confidencialitat dels missatges enviats per correu electrònic o en format PDF

Sol·licitud del certificat:

Els col·legiats exercents i residents a l'ICAT podran sol·licitar l'activació del carnet amb el certificat ACA enviant un correu electrònic a l’adreça secretaria@icatarragona.com tot indicant:

  • Nom complet (tal i com apareix al DNI)
  • DNI
  • Adreça de correu electrònic (es recomana utilizar l’adreça de correu amb domini de l’ICAT

En cas necessari caldrà aportar fotografia recent (en format digital).

Recollida del certificat digital:

Caldrà aportar el DNI (original i fotocòpia). En el moment de l'entrega es signarà el contracte de prestació de serveis amb el CGAE (primera emissió)  i un rebut conforme s’entrega el carnet. Els operadors faran una explicació del funcionament del certificat digital.

Preus:

  • Primera incorporació: gratuït amb el pack de benvinguda del CGAE (carnet i lector de targetes)
  • Duplicat de carnet: 16,40€ + 21% IVA (gratuït en cas de robatori aportant la denúncia)
  • Lector de targetes: 14,60 +21% IVA.

Certificat digital de persona jurídica:

A partir de l'1 de juliol de 2017 les societats professionals inscrites al registre de societats de l'ICAT podran sol·licitar el certificat de persona jurídica que els permetrà fer tràmits a nom de tercers. Si esteu interessats en tramitar un certificat de persona jurídica ho heu de sol·licitar per correu electrònic a secretaria@icatarragona.com.

 

Com signar digitalment un document:

Quan un advocat ha de fer un tràmit administratiu telemàtic, els documents que haurà d’adjuntar caldrà que estiguin en pdf però NO CALDRÀ QUE ESTIGUIN SIGNATS PRÈVIAMENT AMB FIRMA ELECTRÒNICA, ja que serà la pròpia plataforma la que s'encarrega de realitzar la firma mitjançant certificat digital.

Per a la resta de situacions (per ex. aportar document a un procurador per que el presenti al jutjat o a través de Lexnet o Ejustícia.cat) aleshores sÍ QUE CALDRÀ PRÈVIAMENT SIGNAR-LOS DIGITALMENT, i per tant serà imprescindible disposar de signatura electrònica reconeguda (ACA, DNI electrònic, etc.)

Per signar digitalment documents, el Ministeri de Justícia recomana l'aplicació gratuïta Xolido Sign, disponible per a Microsoft Windows però no per a Apple Mac (per als usuaris de Mac el CGAE recomana seguir les indicacions recollides a la seva wiki).

Des de l'ICAT hem preparat una guia pràctica per signar digitalment amb Xolido Sign que podeu consultar fent clic aquí.<

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Todos los derechos reservados.
  • Tecnologías
  • Diseño Paginas Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.